Sign in

Journalisti | Journalist

Paimion parantolaa pidetään yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä. Parantolan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1930 ja se valmistui 1933. Suunnittelussa oli mukana myös Aallon puoliso arkkitehti Aino Aalto.

Paimio Sanatorium is considered one of Alvar Aalto’s most significant works. The sanatorium was completed in 1933.

Paimion parantolan päärakennus. Edessä pääovi ja vasemmalla toisessa kerroksessa ruokasali. Oikealla muun muassa osastoja.

“Sodan seurauksena, kuten tiedämme, Eikasta tuli evakko. Ei tavallinen, hän oli sotasiirtolainen. Hän oli sotasiirtolainen elämänsä loppuun saakka.”

TERIJOEN lähellä Kivennavalla vuonna 1912 syntyneen Eino Hännisen nuoruus oli tavallista nuoren perheettömän miehen elämää, kunnes pääsiäisiltana vuonna 1938 Eino oli tullut verta vuotavana kotiin.

Veljen mukaan häntä oli lyöty päähän lapiolla.

Lyönnin seurauksena Einolle tuli mielenterveysongelmia, ja hän joutui Kivennavan kunnalliskodin sairasosastolle.

Marraskuussa 1939 alkoi talvisota, ja Eino evakuoitiin Kivennavan kunnalliskodista Joutsenossa sijaitsevaan Rauhan piirimielisairaalaan.

VUONNA 1926 perustettuun Rauhan piirimielisairaalaan evakuoitiin talvisodan aikana yhteensä vajaat 300 potilasta rajan taakse jääneen Karjalan mielisairaaloista. …

Petri Tyynmaa

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store